АРТЛЕТ МЕДИЯ ЕООД - РЕКЛАМА и ДИЗАЙН
за фирмата дизайн реклама и рекламни съоръжения за фирмата
 
РЕКЛАМНИ АСПЕКТИ
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

"Артлет Медия" ЕООД си запазва правото да променя съдържанието в сайта и цените на продуктите и услугите без предупреждение. Трябва да се има пред вид, че голяма част от продуктите са от внос и цените им са обвързани с курса на USD.

"Артлет Медия" ЕООД не гарантира абсолютна наличност на всички артикули представени в сайта. Възможно е някои от тях да са изчерпани в момента.

"Артлет Медия" ЕООД не носи отговорност за щети и пропуснати ползи произтекли от невъзможността за ползването на сайта.

Всички програми използвани за визуализация на съдържанието в страниците на www.artlet-media.com, както и интерактивните елементи създадени за комуникация с нашите клиенти представляват съвкупност от преплитащи се и взаимнодопълващи се HTML/CSS, PHP и JavaScript изходни кодове. Тези програми са обект на авторско право на "Артлет Медия" ЕООД , поради което се забранява копирането и употребата им с цел създаване на заблуда относно собствеността.

Всички марки и знаци използвани за онагледяване принадлежат на техните совственици и са обект на авторско право.

Щети възникнали в резултат от неправлната употреба на сайта са изцяло за сметка на причинитиля им.

Употребата на тази страница е израз на абсолютно съгласие с правилата и условията за ползване на сайта.

реклама в интернет

    Артлет Медия ЕООД се стреми към засилване на присъствието си в интернет пространството посредством изграждането на рекламни съоръжения под формата на браншови сайтове в които фирмите, могат да представят всички аспекти на бизнеса си и паралелно с това педлаганите от тях продукти и услуги да бъдат популяризирани в тясно-специализирани справочници съоръжени с търсещи машини за бързо е ефективно окриване на желания продукт или услуга от клиентите.

     Сайтове в завършен вид към 1 януари 2013 г.:

www.auto-net-bg.com

evro.bg == bg-euro.com

    Държиме да подчертаеме, че дейността на Артлет Медия ЕООД е рекламно-ориентирана, т.е. предлагаме и продаваме реклама а не продуктите и услугите, които рекламираме.

 
химикалка 4 в 1

Bookmark and Share

Copyright © 2009-2016 Артлет Медия ЕООД.