АРТЛЕТ МЕДИЯ ЕООД - РЕКЛАМА и ДИЗАЙН
за фирмата дизайн реклама и рекламни съоръжения за фирмата
 
РЕКЛАМНИ АСПЕКТИ
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

"Артлет Медия" ЕООД си запазва правото да променя съдържанието в сайта и цените на продуктите и услугите без предупреждение. Трябва да се има пред вид, че голяма част от продуктите са от внос и цените им са обвързани с курса на USD.

"Артлет Медия" ЕООД не гарантира абсолютна наличност на всички артикули представени в сайта. Възможно е някои от тях да са изчерпани в момента.

"Артлет Медия" ЕООД не носи отговорност за щети и пропуснати ползи произтекли от невъзможността за ползването на сайта.

Всички програми използвани за визуализация на съдържанието в страниците на www.artlet-media.com, както и интерактивните елементи създадени за комуникация с нашите клиенти представляват съвкупност от преплитащи се и взаимнодопълващи се HTML/CSS, PHP и JavaScript изходни кодове. Тези програми са обект на авторско право на "Артлет Медия" ЕООД , поради което се забранява копирането и употребата им с цел създаване на заблуда относно собствеността.

Всички марки и знаци използвани за онагледяване принадлежат на техните совственици и са обект на авторско право.

Щети възникнали в резултат от неправлната употреба на сайта са изцяло за сметка на причинитиля им.

Употребата на тази страница е израз на абсолютно съгласие с правилата и условията за ползване на сайта.

светеща реклама

    Вакуумно формовани светещи тела без рекламни изображения:

1. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 650x650mm   700 х 300мм
2. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 700x500mm   700 х 500мм
3. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 500x700mm   500 х 700мм
4. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 650x650mm светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 650x650mm в изглед от страни 650 х 650мм
5. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 700х700мм   700 х 700мм
6. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 700х900мм   700 х 900мм
7. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 900х700мм   900 х 700мм
8. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 1300х500мм   1300 х 500мм
9. светещо тяло с правоъгълна форма и размери: 500х1300мм   500 х 1300мм
10. светещо тяло с кръгла форма и диаметър 700мм светещо тяло с кръгла форма и диаметър 700мм d = 700мм
11. светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 1300х500мм светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 540х720мм в изглед отстрани 540 x 720мм
12. 720 х 540мм 720 х 540мм 720 х 540мм
13. светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 450х840мм светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 450х840мм 450 x 840мм
14. светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 840х450мм светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 840х450мм 840 x 450мм
15. светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 57х870мм светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 570х870мм 570 x 870мм
16. светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 870х570мм светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 870х570мм 870 x 570мм
17. светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 1420х370мм светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 1420х370 1420 x 370мм
18. светещо тяло с елипсовидна форма и размери: 2080х600мм 2080 x 600мм


    Посочената цена е с включен ДДС и в нея не влизат монтажните разходи и разходите за създаване на рекламните изображения.

 
химикалка 4 в 1

Bookmark and Share

Copyright © 2009-2016 Артлет Медия ЕООД.